Quạt gió JW

150,000.00 100,000.00

  • Quạt kèm theo áo điều hòa JW
  • Đường kính 100mm (loại thông thường thị trường là 97mm)